Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

İT Menecer (ә/h 2500 azn)

 İş barәdә mәlumat

- Müştәrilәrlә yüksәk sәviyyәli münasibәtlәrin qurulması

- Marketlәrdә, restoranlarda istifadә olunan ödәniş vә kassa aparatları kimi aktiv şәbәkә avadanlıqlarının quraşdırılması vә sazlanmasının tәmin etmәk

- Bu avadanlıqların lokal şәbәkәlәrә qoşulması vә lokal şәbәkәlәrdә yaranan nasazlıqların aradan qaldırılmasını tәmin etmәk

- Rusiyali partnyorlarla müntәzәm danışıqların aparılması vә avadanlığın tәkmillәşdirilmәsi üçün tәkliflәrin verilmәsi 

- Avadanlığın müntәzәm vә texniki cәhәtdәn düzgünlüyünü tәmin etmәk 

- Avadanlığın tәlәb olunan işlәmә qabiliyyәtindә olmasını tәmin etmәk 

- Avadanlığa baxış vә onun profilaktik tәmirlәrini tәşkil etmәk 

- Avadanlığın istismarı zamanı ehtiyyat hissәlәrinin alınması üçün sifarişlәrin tәrtibatına rәhbәrlik etmәk

- Görülmüş işlәr haqqında hesabatların hazırlanması 

- Nasazlıqların aşkara çıxarılması vә aradan qaldırılması 

- İş qrafiki: Bazar ertәsi - Cümә, 09:00-dan 18:00-dәk

 

Tәlәblәr

- Mәsuliyyәtli vә diqqәtli olmaq

- Rus vә İngilis dilindә sәlist danişa bilmәk, danışıqlar apara bilmәk, rusiyadan partnyorlarla ünsiyәt qura bilmәk

- İT Avadanlıqlar vә Rabitә biliklәri

- Ölkә xaricindә treyninq vә göruşlәrdә iştirak edә bilmәli

- Mühitә tez uyğunlaşmaq vә komandada işlәmә qabiliyyәtinә malik olmaq 

- Güclü analiz etmә vә qәrar vermә bacarığı

- Stress altında işlәmә qabiliyyәti

Xahiş edirik, mövzu yerinә elanın adını yazaraq CV-nizi jamilya@gdg.az elektron ünvanına göndәrәsiniz.

Әlavә suallarınız yaranarsa, +994124886419, +994554409114 telefon nömrәlәrinә zәng edәrәk müraciәt edә bilәrsiniz.

 


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top