Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

“Tәlimçilәr üçün Tәlim”

 
Peşәkar tәlimçi olmaq istәyirsiniz?
Prezentasiya qabiliyyәtlәrinizi inkişaf etdirmәk istәyirsiniz?
Böyük auditoriya qarşısında hәyәcanlanmadan çıxış etmәk istәyirsiniz?
O zaman “GDG Professionals”-ın “Tәlimçilәr üçün Tәlim” (TOT) tәliminә qatılmaqla Siz, tәlimin strukturu, tәlimçilәrin tipologiyası, tәlim zamanı hәyәcanın aradan qaldırılması, iştirakçılardan gәlәn çәtin sualların cavablandırılması, tәlimdә әsas diqqәt yetirilmәli olan amillәr vә s. kimi biliklәrә yiyәlәnә bilәrsiniz!
 
Diqqәtinizә “GDG Professionals” şirkәtinin Bank Respublika üçün keçirdiyi “Tәlimçilәr üçün Tәlim”-dәn şәkillәri tәqdim edirik.
 
  

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top