Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

"Tәlimçilәr üçün tәlim" mövzusunda tәlim

GDG Professionals şirkәti 1-5 Avqust, 2016-cı il tarixlәrindә "Silk Vey Bank" ASC-nin әmәkdaşlarına "Tәlimçilәr üçün tәlim" mövzusunda tәlim vermişdir.

 
 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top