Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

GDG Professionals şirkәti "Ünsiyyәt vә Münasibәt" tәlimindә

GDG Professionals şirkәti 23 vә 24 Fevral 2017-ci il tarixlәrindә Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә Nazirlik Әmәkdaşlarına "Ünsiyyәt vә Münasibәt" mövzusunda tәlim vermişdir.

 

 


 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top