Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

GDG Professionals şirkәti "Ünsiyyәt vә Münasibәt" tәlimindә

 

GDG Professionals şirkәti 1 vә 3 Mart 2017-ci il tarixlәrindә Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә Nazirlik Әmәkdaşlarına "Ünsiyyәt vә Münasibәt" mövzusunda tәlim vermişdir.

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top