Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Backend Developer

 

 

Texniki biliklәr

 • Object Oriented Programming (OOP) biliklәri
 • HTML, CSS vә JS - biliklәri 
 • PHP ( Python üstünlükdür)
 • Node.js, Socket.io  - Real-time ilә işlәmә bacarığı
 • MySQL - Proqramçı sәviyyәsindә sorğular yazacaq qәdәr
 • Laravel framework (Vә ya Django)
 • Öncәdәn yazılmış mövcud kodları tәhlil etmәk vә onlarla işlәmәk bacarığı
 • İngilis dili - Texniki mәtnlәri başa düşәcәk qәdәr
 • RESTful API ilә tәcrübә
 • Cache, CronJob ilә tәcrübә
 • GIT ilә tәcrübә
 • Sahә üzrә әn azı 4 il iş tәcrübәsi

İş haqqında

 • Backendin yazılması vә mövcud proyektlәrin üzәrindә işlәnmәsi.
 • İş saatları: 1-5 günlәr 09:00-18:00
 • Әmәk haqqı: Namizәdә görә müәyyәn olunur

Xahiş edirik, mövzu yerinә elanın adını yazaraq CV-nizi sabina@gdg.az elektron ünvanına göndәrәsiniz.

 

 

 


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top