Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

PR Menecer

 

Vәzifә üzrә öhdәliklәr:

 •  Bankın PR strategiyasının hazırlanması;
 •  PR fәaliyyәti üçün plan vә büdcәnin hazırlanması;
 •  Mövcud media әlaqәlәrinin saxlanılması vә yenilәrinin qurulması;
 •  Press relizlәr, çıxışlar, müsahibәlәr üçün mәzmunun yaradılması;
 •  PR nәticәlәrini aylıq olaraq izlәmәk;
 •  PR şöbәsi üçün KPI-ların tәyin edilmәsi vә onların ölçülmәsi;
 •  PR şöbәsinin iş prosesinә nәzarәt;
 •  KSM vә sponsorluq layihәlәrinin tәşkili vә idarәolunması;
 •  Rüblük vә illik maliyyә hesabatların tәhlili;
 •  Daxili PR üzrә planın hazırlanması vә icrası.
 • Vәzifәyә uyğun Sizdәn tәlәblәrimiz:
 •  İctimaiyyәtlә әlaqәlәr sahәsindә minimum 5 il iş tәcrübәsi;
 •  Azәrbaycan vә Rus dillәrindә mükәmmәl şifahi vә yazılı ünsiyyәt, İngilis dili arzuolunandır;
 •  Yaradıcı vә analitik düşüncә tәrzi;
 •  Fәrdi vә komandada işlәmәk bacarığı;
 •  Ali tәhsil (PR, marketinq, jurnalistika, iqtisadiyyat vә ya әlaqәli sahә üzrә bakalavr dәrәcәsi arzuolunandır).

 

  Biz Sizә nә tәklif edirik:

 •  Öz bilik vә bacarıqlarınızı nümayiş vә inkişaf etdirmәk üçün rahat iş şәraiti;
 •  Performansın illik qiymәtlәndirmәsi vә gәlәcәk karyeranızın qurulması üçün geniş imkanlar;
 •  Sınaq müddәti bitdikdә Könüllü tibbi sığorta proqramına qoşulma;
 •  Әmәk qanunvericiliyinә uyğun iş şәraiti;
 •  Müasir idarәetmә sistemi vә mehriban kollektiv.

 

   Xahiş edirik, mövzu yerinә elanın adını yazaraq CV-nizi sabina@gdg.az elektron ünvanına göndәrәsiniz.

 


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top