Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Xәbәrlәr vә Tәdbirlәr

 • GDG Professionals şirkәti \"Ünsiyyәt vә Danışıqların aparılması\" tәlimindә

  May 19, 2016 @ 07:34|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti May, 2016-cı il tarixindә Park Inn otelindә EBRD-nin tәşkil etdiyi "Ünsiyyәt vә Danışıqların aparılması" mövzusunda tәlim vermişdir. ...
  әtraflI
 • Qadınlar lider rolunda

  Aprel 21, 2016 @ 07:20|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti 14, 15 aprel 2016-cı il tarixindә Park Inn otelindә EBRD-nin tәşkil etdiyi "Qadınlar lider rolunda" mövzusunda tәlim vermişdir. ...
  әtraflI
 • Qadınlar Biznesdә

  Mart 11, 2016 @ 08:49|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti 4 mart 2016-cı il tarixindә Holiday inn otelinde EBRD-nin tәşkil etdiyi "Qadınlar Biznesdә" adlı tәdbirindә eyni adlı prezentasiya ilә çıxış etdi. ...
  әtraflI
 • Әsas diqqәt әsas şeylәrә!

  Fevral 24, 2016 @ 13:25|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti fevral, 2016-ci il tarixindә "Әsas diqqәt әsas şeylәrә!" tәlimini vermişdir. ...
  әtraflI
 • “Kadrların idarә edilmәsi” (HRM) üzrә növbәti kurs

  Dekabr 09, 2015 @ 11:12|0 Şәrh

  Hörmәtli dost! GDG Professionals şirkәti (www.gdg.az) Sizi “Kadrların idarә edilmәsi” (HRM) üzrә növbәti kursuna dәvәt edir. Öz bilik, tәcrübә vә karyeranızı bu sahәdә inkişaf etdirmәk, peşәkarlığın sirrlәrinә yiyәlәnmәk istәyirsinizsә, bu kurs mәhz sizin üçündür. Kurs kadrların idarә edilmәsi üzrә beynәlxalq ekspert vә mәslәhәtçi Gülzar Quliyevanın rәhbәrliyi vә iştirakı ilә şirkәtin tәcrübәli әmәkdaşları tәrәfindәn keçirilir. GDG Professionals tәlimin iştirakçılar tәrәfindәn mükәmmәl mәnimsәnilmәsi vә nәticә olaraq öz fәaliyyәtlәri ilә şirkәtlәrinә daha çox dәyәr qata bilmәlәri üçün peşәkar ...
  әtraflI

Scroll to Top